Publicerad

Ökad trygghet i Härnösand

Två personer intill varandra står och blickar in mot Härnösands centrum. Kvällstid.

Foto: Maria-Thérèse Sommar

Härnösands kommun genomför en rad insatser för att öka tryggheten. Trygghetsvandringar med polis och fastighetsägare, vuxna på stan och socialtjänstens fältgrupp är några av dessa. Nu visar två olika undersökningar att arbetet givit resultat.

De två undersökningarna är SCB:s medborgarundersökning och den trygghetsundersökning som Härnösands kommun och polisen genomfört. SCB:s undersökning visar ett index och ju högre index desto större är den upplevda tryggheten. 2017 fick Härnösand index 45,0, resultatet för 2020 är 55,0, alltså en tydlig förbättring.

– Det är naturligtvis väldigt glädjande, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S). Att Härnösand är en trygg kommun är viktigt, men vi har högre ambitioner än så och kommer därför fortsätta med ännu större kraft. Under början av 2021 har vi haft några uppmärksammade grova brott som kan påverkan känslan av trygghet. Det visar tydligt att vi aldrig kan slå oss till ro. Arbetet med trygghet måste alltid vara ständigt pågående.

Kunskapshöjande insatser tillsammans med andra aktörer som regionen och länsstyrelsen är också viktiga delar i arbetet. Här har bland annat föreläsningar om sexköp, narkotika hos unga och våld i nära relationer genomförts.

Kommunens arbete med att ta #metoo vidare till #WeDo är ytterligare exempel. WeDo handlar om att göra något bra för att förändra samhällsstrukturen som blev tydlig genom #metoo. Det handlar om att ta ett steg framåt i arbete mot trakasserier och kränkande behandlingar. I det ingår att synliggöra redan befintliga aktiviteter och initiera nya.

– Det politiska beslutet om nollvisionen mot våld i nära relationer är också ett exempel där vi i bred enighet visar vår ambition med det fortsatta arbetet, säger Carl-Fredrik Edgren (V), ordförande i Rådet för trygghet och hälsa.

Lägesbilder gör det lättare att göra rätt

Tillsammans med polisen arbetar kommunen också med att göra lägesbilder efter en modell skapad av Brottsförebyggande rådet.

Arbetet innebär att kommunen och de kommunala bolagen lägger samman sina iakttagelser med polisens bild av läget. Vad händer på skolorna, vad ser socialtjänst och fältgruppen, är det stor skadegörelse på exempelvis HEMAB:s återvinningsanläggningar?

– När vi lägger ihop de båda bilderna får vi ett bra underlag att utgå ifrån när vi ska planera brottsförebyggande insatser. Vi kan prioritera och se till att vi arbetar med rätt saker, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare på Härnösands kommun.

– Ingen minns de dåd som aldrig inträffar och det är ju det som är poängen med förebyggande arbete. Att det inte ska hända något. Vi måste hela tiden fortsätta och det är viktigt att vi hänger med och ser hur förändringar och aktuella händelser i samhället kan påverka tryggheten, säger Andreas Sjölander.