Publicerad

2 300 personer har fått vaccin

Närbild på en arm där en spruta sticks in

Nästan 2 300 personer i Härnösand har hittills vaccinerats med minst en dos. Det motsvarar knappt 11,5 procent av alla som erbjuds vaccin.

Siffrorna gäller för vecka 8, till och med söndag 7 mars. Under veckan vaccinerades knappt 600 personer och nästan alla var sådana som fick sin första dos. Framför allt var det personer med hemtjänst och andra personer äldre än 75 år som vaccinerades.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar statistiken över antalet vaccinerade varje torsdag och siffrorna gäller veckan innan. Statistik över antal vaccinerade i Sverige Länk till annan webbplats.

Du kan följa utvecklingen i Härnösand på vår coronasida