Publicerad

Vill du göra en viktig insats för någon som behöver din hjälp?

En äldre kvinna och en äldre man skojar i snön

Vill du bli god man eller förvaltare i Härnösands kommun? Många i samhället är i behov av hjälp. En god man eller förvaltare hjälper den som inte har möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska.

Många får hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid som detta är möjligt eller lämpligt. Den fråga som då blir aktuell är om det bör anordnas ett godmanskap för den hjälpbehövande. Utgångspunkten är dock att hjälpbehovet ska tillgodoses på det minst ingripande sättet och anpassas efter den enskildes behov.

En god man är en person som biträder en medmänniska i ekonomiska frågor men även när det gäller intressebevakning, både på det personliga planet och gentemot samhället. Omfattningen av uppdraget varierar naturligtvis beroende på den hjälpbehövandes situation. Det väsentliga är att gode mannen alltid handlar på det sätt som på bästa sätt är till nytta för den enskilde. För att kunna uppnå god livskvalitet för huvudmannen krävs därför att man lär känna den enskilde och dennes behov. Det är dock värt att understryka att den gode mannen inte ska utföra sociala insatser.

Är du redo att göra din insats? Lämna din intresseanmälan hos överförmyndarenheten.