Publicerad

Regeringen ansöker om EU-stöd till del av Nya Ostkustbanan

tåg på väg mot betraktaren. en låg sol i bakgrunden

Regeringen har ansökt om EU-stöd till Nya Ostkustbanan, delen Sundsvall-Dingersjö. EU kan medfinansiera med upp till 50 procent av kostnaden.

− Det är mycket positivt. Det visar att regeringen ser Nya Ostkustbanan som ett prioriterat projekt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Nya Ostkustbanan handlar om att bygga dubbelspår på hela sträckan mellan Härnösand och Gävle. Nyligen tog Trafikverket fram en strategi för utbyggnaden och där prioriterades sträckan Sundsvall-Hudiksvall som den som skulle skapa den största nyttan på kortast tid. Därefter är det sträckan Härnösand-Sundsvall som också snabbt skulle ge stora effekter.

− En snabb och bekväm förbindelse med Sundsvall och vidare mot Stockholm skulle betyda oerhört mycket för Härnösand och vår region, inte minst för möjligheten att arbetspendla. Det skulle ge helt andra förutsättningar för oss att utvecklas, säger Andreas Sjölander som också sitter i styrelsen för Nya Ostkustbanan AB.

Näringslivet planerar och genomför just nu investeringar på över 1 000 miljarder kronor i norra Sverige och behovet av både gods- och persontrafik beräknas öka kraftigt framöver. Förutom Nya Ostkustbanan ansöker regeringen om EU-stöd även till en delsträcka på Norrbotniabanan och ett farleds- och hamnprojekt i Luleå.