Publicerad

Stor satsning för att minska arbetslösheten

grön gräsmatta som det står fler röda pallkragar på med mycket grönska

Stadsnära odling är ett av de föreslagna projekten i satsningen på minskad arbetslöshet.

Arbetslösheten i Härnösand ska minska. En enig kommunstyrelse i Härnösand beslutade igår att satsa totalt 10 miljoner kronor på insatser som ska leda till arbete och egen försörjning.

– Att ha ett arbete är en av de viktigaste grundbultarna för att en människa ska må bra. Lyckas vi få ner arbetslösheten är det positivt för både människa och samhälle. Samhällen med en hög andel som arbetar mår bättre och är mer jämlika, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

Arbetslösheten i Härnösand är hög. Insatser för att minska arbetslösheten fanns på förslag för genomförande 2022. Men när skatteprognosen kom i februari visade den större skatteintäkter för Härnösand än tidigare beräkningar, och därmed öppnades möjligheten att starta tidigare.

– När vi nu får större skatteintäkter än beräknat vill vi använda dem till satsningar på att minska arbetslösheten. Några av de idéer som finns är att starta en återbruksgalleria, starta ett projekt kring stadsnära odling, arbeta mer med språkutveckling och starta fler arbetsmarknadsarenor, säger Andreas Sjölander.

Det slutgiltiga beslutet om pengar till satsningen fattas av kommunfullmäktige.