Publicerad

Härnösands kommun skriver samverkansavtal med Höga Kusten Industrigrupp

Vi ser ryggen på en person som svetsar och infällt i bilden två digitala händer som möter varandra

Kommunstyrelsen i Härnösand har fattat beslut om att samverka med Höga Kusten industrigrupp (HKIG). Gruppen företräder drygt 30 teknik- och industriföretag som tillsammans har cirka 2000 anställda. Många av företagen är exportföretag och är i en expansiv tillväxtfas. Målet är att skapa goda förutsättningar för en attraktivare region att bo och leva i, en långsiktig och hållbar tillväxt samt ett bättre företagsklimat. De arbetar långsiktigt med kompetensförsörjning av högre teknisk kompetens i Höga Kusten.

HKIG lämnat in en ansökan där de ber kommunen om en årlig medfinansiering för att kunna fortsätta sitt arbete. Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade vid sitt majsammanträde att bidra med 200 000 kronor årligen i fyra år 2021-2024.

– En av framtidens riktigt stora utmaningar blir att hantera kompetensfrågan. Att industriföretagen i regionen väljer att arbeta med frågan tillsammans är fint att se och något vi absolut vill stötta. Vi pratar ofta om att det är tillsammans blir vi starka. Industrigruppens arbete är ett riktigt gott exempel på det. Deras arbete har varit framgångsrikt och är viktigt för alla i regionen, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.