Publicerad

Höga Kusten ska bli klimatneutralt 2030

två personer med rep som klättrat uppför ett högt berg. I bakgrunden en vy över en skärgård.

De fyra kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till.

Härnösand och de övriga kommunerna i Höga Kusten vill ta klimatomställningen en nivå till. Tillsammans ansöker de om att bli en av Viable Cities 20 pionjärstäder för att skynda på omställningen och bli en klimatneutral region till 2030.

Arbetet ska ha fokus på tre områden, en hållbar destination, företagens hållbara omställning och att mobilisera medborgarnas kraft.

− Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer och därmed en viktig arena för att kraftsamla arbetet med att bli klimatneutrala år 2030. Här finns en handlingskraftig befolkning, innovativa företag och forskningscentra. Vi klarar omställningen om vi samverkar, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun.

I Viable Cities satsning ”Klimatneutrala Städer” ingår redan nio städer och nu efterlyses ytterligare elva pionjärstäder. Höga Kusten-kommunerna Härnösand, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå söker nu tillsammans fem miljoner kronor till projektet.

− Blir projektet beviljat ökar det kraften som redan finns i Höga Kusten för både det lokala och regionala omställningsarbetet för klimatet. Det ger oss en möjlighet att lägga in en växel till i det arbete vi ändå behöver göra, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg i Härnösand kommun.

Att använda ny teknik och driva på digitaliseringen blir ett viktigt stöd för att hitta effektivare lösningar och möjligheter att ta vara på slumrande resurser i lokalsamhället.

− Vi behöver den gemensamma kraften som samarbetet i Höga Kusten kan erbjuda. På så sätt kan vi fortsätta att vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en fossilfri ekonomi på ett hållbart sätt, säger Andreas Sjölander.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmet genomförs med stöd i en samlad satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Satsningen ska även bidra till en kraftsamling från flera nationella myndigheters och organisationers sida för att stärka kommunernas förmåga att genomföra klimatomställningen. Det ska ske på ett sätt så att det bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i linje med de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer på viablecities.se Länk till annan webbplats.