Publicerad

Maten ska vara god och klimatsmart

Barn som tar mat från buffén i skolmatsalen.

Måltider som lagas och serveras i Härnösands kommun ska vara klimatsmarta, goda och måltiden ska vara en stund att se fram mot. Det slår Härnösands kommuns nya måltidspolicy fast.

Policyn gäller för alla kommunens verksamheter och ska ge en övergripande vision av måltidsverksamheten.

– En måltid består inte bara av maten som serveras utan är helhetsupplevelsen. Råvaror, tillagning, presentation och miljön där måltiden serveras är alla delar som är viktiga för att skapa en bra måltid, säger Carl-Fredrik Edgren (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom att servera god och näringsriktig mat påverkas folkhälsan positivt. Kan måltiden bli en stund av social samvaro påverkar även det hälsan positivt.

– Vi har höga ambitioner inom klimatområdet och där är kosten en viktig del. Inköp ska vara klimatsmarta och ekologiskt hållbara. Respektive nämnd inom kommunen kan om de vill välja att gå ännu längre i sina målsättningar, säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare.

I måltidspolicyn finns också skrivningar om att barn, unga och äldre i kommunens verksamheter ska få fler möjligheter att påverka matsedel och matsituation.

I måltidspolicyn finns fyra olika perspektiv.

  • Ekologiskt perspektiv
  • Socialt perspektiv
  • Näringsperspektiv
  • Pedagogiskt perspektiv