Publicerad

Västernorrlands museum får projektstöd

Friluftsmuseet Murberget

Västernorrlands museum vill utvecklas som plats för kulturarvsturism och kreativa näringar i Höga Kusten. Museet har sökt projektstöd från Härnösands folkhögskola, Härnösands kommun och Region Västernorrland.

Kommunstyrelsen i Härnösand har tagit beslut om en satsning på 50 000 kronor för 2021 och vidare stöd kommande tre år, under förutsättning att de andra medfinansiärerna säger ja till projektet.

– Vi vill vara med och förstärka Murberget som besöksmål och vill att det ska bli en regional knutpunkt för kulturella och kreativa näringar. Det får positiva effekter för både livsmiljön i Härnösand, besöksnäring och sysselsättning säger Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.