Publicerad

Hållbarhet i fokus i kommunens årsplan för 2022

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en årsplan för kommunen. I årsplanen samlas kommunens budget och de mål som verksamheten ska styra mot. Kommunfullmäktige hade fem alternativ att ta ställning till. Det alternativ som röstades fram var det som den politiska majoriteten i Härnösand bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna föreslagit. De skriver att årsplanen för 2022 tar sikte mot framtiden, samtidigt som den tar sig an nutidens utmaningar.

Årsplanen genomsyras av hållbarhetens samtliga komponenter, den sociala hållbarheten, den ekologiska hållbarheten samt den ekonomiska hållbarheten.

– Vårt beslutsfattande tar fasta i dessa tre perspektiv, utan inbördes rangordning. Vi är övertygade om att besluten blir som bäst när det finns en balans mellan perspektiven, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Härnösand ska upplevas som en aktör som gör skillnad och också står för ett gott samarbetsklimat i relation till andra.

– När Härnösands kommun ska växa så ska vi göra det hållbart och vi gör det i samverkan med vårt viktiga näringsliv, föreningar och alla dem som vill vara med i utvecklingen av Härnösand. Tillsammans bygger vi en stark välfärd, säger Andreas Sjölander.

I budgeten som finns i årsplanen ryms bland annat en satsning på minskad arbetslöshet. Där går också att läsa att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad.

KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 2020-2023

  1. Attraktivt boende med levande mötesplatser
  2. Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad
  3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
  4. Kunskapsstaden där alla kan växa
  5. Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
  6. God service med gott bemötande
  7. Framtidens arbetsgivare
  8. Välskött och stabil ekonomi

Här kan du läsa årsplanen i sin helhet

Mitt hållbara Härnösand - Årsplan 2022 Pdf, 4.1 MB.