Publicerad

Härnösand siktar mot 30 000 invånare

Kommunens tillväxtstrategi har uppdaterats med bland annat två kvantitativa mål. Enligt strategin ska Härnösands kommun till år 2040 ha 30 000 invånare och 11 500 arbetstillfällen.

Den absolut viktigaste förutsättningen för att nå målen är Nya Ostkustbanan med dubbelspår mellan Härnösand och Gävle.

− Med Nya Ostkustbanan och Ådalsbanan och Botniabanan redan på plats har Härnösand ett helt annat och väldigt gynnsamt geografiskt läge. Alla utredningar visar att Härnösand är en av de största vinnarna på Nya Ostkustbanan, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Coronapandemin har påverkat även arbetet med tillväxtstrategin. En positiv följd av pandemin är att digitaliseringen av samhället har skyndats på och det visar på nya möjligheter för inflyttning och etableringar i Härnösand.

Den första tillväxtstrategin antogs 2017 och är vägledande för Härnösands utvecklingsarbete. Strategin var resultatet av en bred process som sattes igång efter Mittuniversitetets beslut 2013 att lämna Härnösand. I arbetet deltog näringslivet, invånare, myndigheter, politiker och tjänstepersoner.

Den breda dialogen har fortsatt och nu har kommunstyrelsen antagit en uppdaterad strategi. Förutom de nya kvantitativa målen har tillväxtstrategin fått en ny övergripande målbild som lyder ”Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö”.

− Det är tillsammans över gränserna och med gemensam kraft vi ska utvecklas mot framtiden, säger Carl-Fredrik Edgren (V), majoritetsföreträdare.

Tillväxtstrategin i sin helhet Pdf, 637.6 kB. (Pdf, 637.6 kB)

Populärversion av tillväxtstrategin Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)