Publicerad

Enkät till medarbetare som slutar

en hand som har ritat en bild på en griffeltavla. Bilden föreställer två huvuduen med en pratbubbla emellan med en massa tecken i.

Alla medarbetare som väljer att sluta på Härnösands kommun kommer från och med nu att få möjlighet att svara på en enkät. Där kan medarbetaren dela med sig av synpunkter och erfarenheter.

− Att medarbetare går vidare i karriären är helt naturligt. Oavsett orsak så är det av stort värde för oss att få veta vad de tycker. Det ger oss möjligheter att utveckla och hitta förbättringar, både i verksamheten och i ledarskapet, säger HR-chefen Pernilla Unander.

Medarbetare som har sagt upp sig kommer att få enkäten skickad till sig via SMS eller e-post. Det finns också möjlighet för den som vill att bli uppringd för en personlig intervju av HR-support.

− Målet med exitenkäten är att öka kunskapen om hur vi kan bli bättre på att attrahera och behålla medarbetare, säger Pernilla Unander.