Publicerad

Marinstabens chef besökte Härnösand

Tillväxtchef Uno Jonsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande Christina Lindberg, överstelöjtnant Stefan Kriegholm, kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och marinstabens chef Fredrik Palmquist.

Tillväxtchef Uno Jonsson, kommunstyrelsens andre vice ordförande Christina Lindberg, överstelöjtnant Stefan Kriegholm, kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och marinstabens chef Fredrik Palmquist.

Landshövdingen Berit Högman och kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) stod som värdar när marinstabens chef Fredrik Palmquist besökte Härnösand den 1-2 september. Besöket gav möjlighet både att visa på Härnösands marina satsningar och att föra samtal om marinens utveckling i Härnösand.

Initiativet till besöket togs redan i oktober 2020, direkt efter att det blivit klart att Härnösand inte får något av de nya regementen som riksdagen fattat beslut om. På grund av pandemin har besöket skjutits upp, men under de första dagarna i september mötte marinstabschefen representanter för bland annat Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Västernorrland.

Tillsammans gjorde man bland annat besök på övnings- och provplatserna i kommunen och fick information om Försvarets Materielverks (FMV) verksamhet.

- Vi ser ju givetvis gärna att marinen på sikt etablerar sig i Härnösand igen, men även test- och övningsverksamheten är viktig för kommunen. Det har varit bra och positiva samtal, sa Andreas Sjölander.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, Christina Lindberg (C), deltog också vid besöket.

- Det har varit intressant och lärorikt. En lärdom är att det är viktigt för både Härnösand och marinen att sprida kunskap om vad vi betyder varandra.

Och att Härnösand och Höga kusten är viktigt för marinen - och för Försvarsmakten i stort - underströk Fredrik Palmquist tydligt. Skjutfälten på Härnön och Nedre Norrlands provskjutningsområde längs kusten utgör tillsammans en i det närmaste unik miljö.

- Övnings- och provplatserna i Härnösand är helt avgörande för den uppbyggnad av den svenska försvarsförmågan som vi är inne i. Det är ett arbete som kommer att pågå i åtminstone tio år framåt vilket innebär att det är mycket material som ska testas och utvärderas. För marinen och hela Försvarsmakten är det därför oerhört viktigt att det här området kan bibehållas. Övningsfrekvensen kommer att öka rejält de närmaste åren, sa Fredrik Palmquist.