Publicerad

Kommunen får beröm för hanteringen av coronapandemin

närbild på person som bär visir och munskydd

”Sammantaget är vår bedömning att styrningen och ledningen under pandemin har varit tydlig”. Så står det i den granskning av kommunstyrelsens agerande under coronapandemin som kommunens revisorer har beställt.

Det är konsultföretaget KPMG som har gjort granskningen och på det stora hela får kommunstyrelsen beröm. ”Krisledningsnämnden aktiverades i ett tidigt skede med ett starkt signalvärde, att de tog pandemin på allvar” står det i rapporten och det poängteras att kommunens verksamheter bekräftar att ledningen och styrningen har varit tydlig.

− Det är glädjande och jag tycker att berömmet är välförtjänt. Jag vill verkligen lyfta fram alla medarbetare som har gjort ett enastående arbete under den pandemi som vi nu förhoppningsvis börjar se slutet på, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Revisionen listar också några frågor och rekommendationer, bland annat att göra en kommunövergripande utvärdering av hanteringen av pandemin.

− Det är kloka medskick och vi har redan börjat utvärdera arbetet under den första tiden av pandemin. Våra styrdokument och rutiner kommer att uppdateras om det är nödvändigt utifrån vad som kommer fram där, säger Andreas Sjölander.