Publicerad

Vi vill veta vad ni tycker! Svara på medborgarundersökningen.

Nu är det dags för den årliga medborgarundersökningen. 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor kommer att få en enkät från Statistiska Centralbyrån (SCB). Är du en av dem så ta chansen att svara! För oss är det jätteviktigt att få veta vad ni tycker.