Publicerad

Heltidsprojektet införs på fler arbetsplatser i Härnösands kommun

Nu är heltidsprojektet igång i Härnösand och fler arbetsplatser är på väg in. Kostenheten har sedan 2018 arbetat med heltid som norm. Nu är det socialförvaltningens tur och på några arbetsplatser har man redan kört igång.

Se filmen nedan där chefer och medarbetare berättar om heltidsprojektet.