Publicerad

Per och Johanna arbetar med kriser

Beredskapssamordnarna Per Jonsson och Hi Johanna Hillgren framför Rådhuset.

Beredskapsveckan sätter fokus på det som Per Jonsson och Hi Johanna Hillgren gör varje dag i rollen som beredskapssamordnare i Härnösands kommun..

Per Jonsson och Hi Johanna Hillgren är beredskapssamordnare på Härnösands kommun. Kris, krisberedskap och civilt försvar är deras arbetsområden, och den 27/9-3/10 hamnar just de frågorna i fokus då detta är den nationella krisberedskapsveckan.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som anordnas av Myndigheten för kris och samhällsberedskap (MSB) för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig.

Årets tema är demokrati, och bland annat uppmärksammas hur man genom enkla handlingar i vardagen kan ta ansvar för sin egen beredskap och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft - till exempel handla åt en granne, vara påläst och upptäcka falska nyheter eller odla grönsaker för att klara situationer när mataffären är stängd en längre tid.

- Många aktörer satsar extra på att nå ut med information under den här veckan så förhoppningen är att den gemensamma kraftsamlingen gör att man kan väcka uppmärksamhet kring att vi alla har en roll i samhällets beredskap för kris och krig, säger Per Jonsson.

Härnösand har två beredskapssamordnare som ansvarar för att kommunen har en organisation och planering för hur vi ska agera vid en samhällskris. Även vid översvämningar, långa strömavbrott, en pandemi eller svåra olyckor måste kommunens samhällsviktiga funktioner fortsätta att fungera.

Ett exempel kan vara hemtjänsten och hemtjänstgrupperna. Vad gör de och vad är det som alltid måste fungera? Hur tar de sig till brukaren om vägen inte är framkomlig? Hur kommunicerar de med brukaren? Finns det reservrutiner? Går det att förbereda sig för olika scenarion och kan man samverka med andra myndigheter eller organisationer för att lösa sin uppgift?

- Vi är med och stöttar verksamheterna i arbetet med rutinerna. Men vi kan ju inte detaljerna i hur ett hemtjänstbesök eller en förskole- eller fritidsverksamhet fungerar. Det betyder att vi måste göra det tillsammans. Vi ställer frågorna och hjälper personalen att tänka på rätt saker, säger Per Jonsson.

I uppdraget krisberedskap ingår att bygga upp samhällets motståndskraft inför alla typer av krissituationer. Civilt försvar handlar också om att säkra de samhällsviktiga funktionerna, men då i händelse av krig.

Med covid 19-pandemin har krisberedskapsarbetet hamnat i centrum. Sedan april 2020 har Härnösands kommun varje vecka arbetat med krisledning och samverkan med andra kommuner, regionen, länsstyrelsen och andra som har ett ansvar för samhällsviktiga funktioner som påverkas av pandemin.

- Pandemin har ju överskuggat allt. Vi är vana att en krissituation sträcker sig över några timmar eller några dagar – nu har vi haft ett krisläge i ett och ett halvt år. Det har varit väldigt speciellt att hantera, säger Hi Johanna Hillgren.

Har vi lärt oss något av en kris som pandemin?

- Ja, absolut. Vi har fått ett helt annat krismedvetande. Tidigare har en kris känts väldigt teoretisk och avlägsen, men nu har vi fått känna på hur mycket vi kan behöva anpassa våra liv i en svår situation. Det har nog också varit omskakande för många att inse att det faktiskt uppstår brist i vårt samhälle: brist på toapapper, brist på handsprit…, säger Johanna.

Men pandemin har också haft positiva bieffekter. Inte minst har vi kommit närmare varandra. Det har blivit naturligare både att ge och ta emot hjälp från grannar, arbetskamrater och andra i sin närhet.

- Att vi lär känna människorna runt omkring oss och inser att vi alla kan hamna i en situation där vi behöver hjälpas åt för att klara oss - det är jätteviktigt. Om varje individ har den insikten och en krisberedskap så blir vi också ett starkt samhälle, säger Per.

Läs mer: Beredskap - Harnosand.se Länk till annan webbplats.

Läs mer: Krisberedskapsveckan (msb.se) Länk till annan webbplats.