Publicerad

Gemensam kraft för utveckling

Gruppbild utomhus på koncernledningsgruppen tillsammans med olle och Mia Vester (i mitten)

Koncernledningsgruppen tillsammans med Olle och Mia Vester (i mitten) från företaget Conecti. Mia och Olle berättade om satsningen på nya radhus och ett flervåningshus på Utsikten på Härnön.

Nya bostadsområden, camping och kaj, det är bara några av alla utvecklingsprojekt som pågår i Härnösand. Projekten rör på olika sätt flera delar av kommunens organisation. För lyckad utveckling krävs gemensam kraft. Det har kommunens koncernledning tagit fasta på och i veckan besökte därför kommunens ledningsgrupp och vd i de kommunala bolagen flera av projekten för en genomgång.

Turen startade på Lövudden där Lillskärs VD Tore Berglund tog emot och berättade om deras bostadsutvecklingsprojekt på Lövudden och Talgoxevägen. Därefter besöktes utsprångskajen, Sälsten udde och nybildade bostadsrättsföreningen Utsikten.

På Utsikten tog entreprenörerna Mia och Olle Wester från företaget Conecti emot och berättade om sina utvecklingsprojekt med radhus och ett flervåningshus som de planerar bygga tillsammans med företaget Contractor våren 2022.

Rundturen avslutades på Smitingen där projektledaren för den förstudie som gjorts berättade om resultaten och de planer som finns för camping på Smitingen.

- Härnösand har stor potential att utvecklas. Ska vi kunna generera gemensam kraft är det viktigt att alla känner till de goda initiativ som finns. Det är många som driver utvecklingen och inte minst imponeras jag över alla entreprenörer som vill vara med och bidra till helheten, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

Fler bostäder i attraktiva lägen och investeringar i besöksnäringen är delar som ligger helt i linje med Härnösands kommuns tillväxtstrategi.

Målet som pekas ut i Tillväxtstrategin är att Härnösand ska skapa grund för 30 000 innevånare och 1000 nya arbetstillfällen fram till år 2040.

Läs mer om pågående utvecklingsprojekt på: www.harnosand.se/utveckla Länk till annan webbplats.