Publicerad

Härnösand och Sundsvall ska locka ny myndighet att etablera sig i regionen

två bilder bredvid varandra. den ena visar en stadsmiljö med hus och människor som rör sig på gatan. Den andra visar två människor som springer på ett högt berg med utsikt över havet.

Foto vänstra bilden: Evelina Ytterbom.

Härnösand och Sundsvall samverkar för att locka den nya Myndigheten för utbetalningskontroll till Sundsvallsregionen. På fredagen mötte Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand, och Bodil Hansson (S), kommunalråd i Sundsvall, regeringen för att belysa de goda förutsättningar som finns här.

Härnösand/Sundsvall har redan idag ett nätverk av myndigheter. Den närheten till befintliga myndigheter skapar goda förutsättningar för att lyfta den nya myndighetens uppdrag.

– Vi har alla de förutsättningar som krävs för den nya myndigheten. Här finns tillgång till kompetens, samverkan med andra myndigheter och den infrastruktur som behövs, säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand.

Härnösand/Sundsvall ligger också långt fram i digitaliseringsfrågor och det finns i dag en väl fungerande samverkan för innovation och kompetensförsörjning genom bland annat Mittuniversitetet och Bron Innovation.

På fredagen mötte Härnösands och Sundsvalls kommunalråd regeringen för att lyfta ett erbjudande om att locka den nya myndigheten till regionen.

I erbjudandet som presenterades visades det bland annat på att det finns ändamålsenliga lokaler till konkurrenskraftiga hyror. Det finns också redan väl etablerade nätverk och kunskaper för att rekrytera kompetent personal.

– Myndigheten skulle passa väl in i befintlig infrastruktur och kompetens i regionen. Här finns en närhet till myndigheter som anknyter till det egna uppdraget och en väl fungerande samverkan, säger Bodil Hansson (S), kommunalråd i Sundsvall.

Härnösand och Sundsvall har organisationen för att också hjälpa till med att lotsa medflyttare och familj till allt från jobb, boende, skolor, förskolor och fritidsaktiviteter.

Den nya myndighetens uppdrag är att motverka felaktiga utbetalningar. I detta arbete så kan Mittuniversitetet snabbt växla om för att matcha utbildningsutbudet för att på så sätt möta behovet både regionalt och nationellt och stärka kompetensförsörjningen.

Det redan befintliga myndighetsnätverket samlar redan idag 22 statliga myndigheter och arbetar framgångsrikt med gemensamma behov av kompetensförsörjning, rekrytering och utlåning av personal. Härnösand och Sundsvall turas tillsammans med Timrå om att ingå i nätverkets styrgrupp.

Arbetet bakom erbjudandet är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Härnösands kommun, Region Västernorrland, Bron Innovation och Myndighetsnätverket.

porträttbild på en man med kavaj, skjorta och slips

– Vi har alla de förutsättningar som krävs för den nya myndigheten. Här finns tillgång till kompetens, samverkan med andra myndigheter och den infrastruktur som behövs, säger Andreas Sjölander (S), kommunalråd i Härnösand.