Publicerad

Covid-19 och satsningar ger ett litet minus i prognosen för 2021

sedalr och mynt som ligger i en hög på ett bord

Härnösands kommun beräknas visa ett minus på 1,3 miljoner kronor när 2021 ska summeras. Det visar delårsrapporten för årets åtta första månader.

Inför året budgeterade kommunen för ett överskott på 17,5 miljoner kronor. Enligt den senaste prognosen ser det nu alltså i stället ut att bli ett underskott på 1,3 miljoner, men målet är att nå en budget i balans.

Tre av kommunens nämnder visar underskott i sina prognoser och den största delen står socialnämnden för. Det beror till stor del på ökade personalkostnader för att hålla coronasmittan borta från kommunens verksamheter, i synnerhet äldreomsorgen.

− Vi har prioriterat liv och hälsa och det har varit helt nödvändiga insatser som i år tyvärr inte kompenseras av staten på samma sätt som förra året, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

I underskottet ryms bland annat satsningar som kunnat göras under 2021 som ett historiskt krafttag mot minskad arbetslöshet, insatser som underlättat för näringslivet i Härnösand samt beslut som underlättat för föreningslivet och det civila samhället, med hyresnedsättningar för kommunens lokaler samt bibehållet föreningsstöd.

− Vi gjorde ett kraftigt överskott under 2020, inte minst med anledning av de riktade statliga bidragen vi fick. I år har vi fattat ett antal viktiga beslut som har underlättat och skapat glädje för många. Det är satsningar för framtiden och besluten har varit helt rätt prioriterade, säger Andreas Sjölander.