Publicerad

Klimatanpassningsplan föreslås bli antagen

illustration med en person som flyter omkring i en gummiring, har ett paraply och det regnar

Kommunstyrelsen föreslår att den klimatanpassningsplan som tagits fram ska antas av kommunfullmäktige. Klimatanpassningsplanen ska rusta Härnösand för en framtid med tilltagande extremväder.

Målet med planen är att arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i alla beslutsunderlag framöver. Den absolut viktigaste åtgärden är att etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med ansvar för att samordna arbetet med klimatanpassning.

Projektgruppen har pekat ut sex fokusområden för arbetet, bebyggelse, sårbara grupper, tillsyn, vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och infrastruktur.

− Målet är att de negativa konsekvenserna av klimatförändringar ska bli så små som möjligt och att vi också ska kunna ta tillvara positiva konsekvenser på bästa sätt, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).