Publicerad

Många satsningar för att minska arbetslösheten

skyltfönster där det bland annat står Re:store, är du en återbrukare?

Återbruksgallerian Re:store Höga Kusten är en av de satsningar som görs för att minska arbetslösheten.

I våras beslutade kommunfullmäktige att avsätta sammanlagt tio miljoner kronor till särskilda satsningar för att minska arbetslösheten. Nu får arbetslivsnämnden det mesta av de pengarna till olika projekt, bland annat återbruksgallerian Re:store Höga Kusten, Stadsnära odling och Fritidsbanken.

Projekten riktar sig främst till personer som av olika anledningar står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Totalt är det 7,8 miljoner kronor som satsas. Samtidigt beräknas projekten minska socialförvaltningens kostnader med cirka 850 000 kronor.

Bland projekten finns sådana som skapar direkta arbetstillfällen för de personer det gäller, till exempel återbruksgallerian Re:store Höga Kusten, Stadsnära odling, Fritidsbanken och Grönområde Murberget.

Andra åtgärder syftar till att förstärka utbildningar och liknande för att snabbare göra personer anställningsbara. Det handlar till exempel om att anställa språkstödjare och ytterligare en vårdlärare.

Arbetslivsförvaltningen räknar med att åtgärderna på sikt ska leda till att det skapas minst 100 nya arbetstillfällen.

− Det här ger inte bara de här personerna bättre chanser att komma in på arbetsmarknaden, det gör också att barn och övriga anhöriga får uppleva att deras nära rakryggade går hemifrån på morgonen till arbete och sysselsättning och kommer hem senare på dagen. Det ger i sin tur förutsättningar för en bättre mående och hälsa för hela familjer, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetslösheten har länge varit hög i Härnösand, men minskar och är nu nära att krypa under tio procent.

− Det är glädjande och det är också glädjande att vi i majoriteten har bestämt oss för att göra denna satsning. Vi har fattat beslut om flera nya arenor som kommer att bidra starkt till målsättningen om att fler personer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare.

Moderaterna och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet. Centerpartiet yrkade i första hand på återremiss av ärendet, samt avslag på vissa av att-satserna.