Publicerad

Oljeutsläpp i centrala Härnösand

ett oljeutsläpp på en vattenyta alldeles intill en kaj

Tisdag 12 oktober skedde ett oljeutsläpp från kraftvärmeverket i Härnösand. Saneringsarbetet pågår och informationen uppdateras löpande på den här sidan.

Uppdatering måndag 18/10 kl. 11.03

Under helgen har saneringsarbetet fortsatt och räddningstjänsten har kunnat suga upp mycket olja vid försvarsmaktens kajområde. Kustbevakningen gjorde ett försök att sanera den olja som drivit norrut till vattnet mellan Vägnön, Hemsön och Lungön, men det blåste för mycket för att kunna göra något. Bedömningen är att det rör sig om små mängder som nu har spritts vidare och inte går att sanera.

I det centrala hamnområdet är bedömningen att den mesta oljan nu är upptagen. Både Räddningstjänsten och Kustbevakningen har avslutat sina aktiva insatser, men finns kvar för att övervaka de länsar som är utlagda och att läget inte förändras. Ansvaret för att arbeta med oljeutsläppet lämnas under början av veckan successivt över till HEMAB.

Uppdatering fredag 15/10 kl. 15.45

Under fredagen vände vinden till nordväst vilket betyder att olja driver in mot centrum igen. Räddningstjänsten arbetar fortsatt för att hålla oljan instängd i hamnbassängen med hjälp av fler länsar vid Nybron och andra ställen. Sedan tidigare har mycket olja fångats in och styrts till försvarsmaktens kajområde. Där fortsätter arbetet med att suga upp olja under hela helgen.

Uppdatering torsdag 14/10 kl. 12.05

Under onsdag kväll och natten till torsdag har räddningstjänsten sugit upp ungefär 1,5 kubikmeter olja, blandat med vatten. Vinden vände under kvällen och arbetet riktades då in på att fånga upp och styra in oljan mot försvarsmaktens hamnområde. Det har lyckats väl och nu fortsätter arbetet med att suga upp oljan där.

Det allra mesta av oljan är fortfarande instängd i hamnbassängen, men det har upptäckts två områden med ett tunt skimmer av olja norr om Vägnön och vid Dravleholmen. Det är rester av olja som legat kvar vid utloppet nedanför Kraftvärmeverket och som har drivit iväg när vinden vänt. Områdena ska analyseras mer, men bedömningen hittills är att det är små mängder tunnflytande olja.

Farleden genom Härnösand är stängd och båtägare uppmanas att undvika hela området. Däremot kan sjöräddningen komma ut om det behövs.

Uppdatering onsdag 13/10 kl. 16.55

Under kvällen och hela natten fortsätter saneringsarbetet med fokus på att suga upp så mycket olja som möjligt. Enligt väderprognosen ska vinden vända under natten från nordvästlig till sydlig vind. Om eller när det sker skiftar fokus i arbetet till att stänga in och fånga upp oljan så att den inte driver ut i Älandsfjärden. Kustbevakningen kommer att lägga ett så kallat sjösläp ungefär i höjd med Hernöverken för att stänga in hela hamnen.

Räddningstjänsten påpekar att inga länsar håller helt tätt och Kustbevakningens flygbilder visar att det har kommit olja ända bort till Kattastrand. Men det är inga större mängder utan det mesta av den utsläppta oljan finns i det instängda området från Nybron och norrut.

Människor och särskilt hundägare uppmanas att vara vaksamma och undvika det förorenade vattnet.

Uppdatering onsdag 13/10 kl 11.52

Det är cirka 3-5 kubikmeter dieselolja som har läckt ut i vattnet vid Härnösands hamn. Det mesta av oljan ligger längs kajen på Härnösidan, från strax norr om Utsprångskajen in till Nybron. Fokus i arbetet ligger just nu på att förhindra att oljan sprider sig in mot centrum. Räddningstjänsten och Kustbevakningen har lagt ut avgränsande länsar och spolbilar suger upp oljan.

Det var en oljeavskiljare vid kraftvärmeverket som svämmade över och olja läckte ut. Läckaget stoppades omedelbart när det upptäcktes och Hemab har slamsugit alla dagvattenbrunnar mellan Kraftvärmeverket och utloppet i havet.

Människor uppmanas att vara vaksamma och undvika det förorenade vattnet.