Publicerad

HEMAB inventerar stränder efter oljeutsläppet

ett sund där det ligger flera långa, orange länsar tvärs över. I förgrunden en kaj och del av en båt. På andra sidan sundet hus

HEMAB har nu ansvaret för arbetet med det oljeutsläpp som inträffade den 12 oktober. Bland annat ska man inventera stränder i och runt Härnösand och uppmanar allmänheten att rapportera in eventuella ansamlingar av olja.

Räddningstjänsten och Kustbevakningen avslutade sina insatser och lämnade över arbetet till HEMAB i början av den här veckan. Bedömningen är att det mesta av oljan är borta, men nu ska det göras en ordentlig inventering.

Den börjar i centrala stan där det är mest troligt att det finns rester av olja kvar. Nästa steg är stränderna i Älandsfjärden och på delar av Vägnön, Hemsön och Lungön. Sist inventeras stränderna söderut där det är minst troligt att det har spritt sig olja.

HEMAB efterlyser allmänhetens hjälp att rapportera in fynd av olja eller annat som kan vara av intresse för saneringsarbetet. Den som upptäcker något kan ringa till HEMAB:s kundtjänst eller fylla i ett formulär på hemab.se. Det är också där den senaste informationen om arbetet kommer att finnas framöver.

Följ arbetet och rapportera iakttagelser på hemab.se Länk till annan webbplats.