Publicerad

Så ser planerna ut för nya sporthallen

illustration av en stor byggnad i bakgrunden med skylten namnlös sporthall. I förgrunden en stor grå yta med bilar parkerade och flaggstänger med svenska flaggan

En skiss av den tänkta sporthallen.

Nu börjar planerna för den sporthall som planeras på Ängevallen klarna. Enligt förslaget blir det en byggnad där tre skolklasser kan ha idrott samtidigt och där den största hallen är godkänd för tävlingsmatcher i till exempel handboll och innebandy.

Byggnaden blir till stor del i trä och gestaltningen har varit viktig i planeringen.

− Sporthallen kommer att betyda mycket för bilden av Härnösand. Det ska vara en attraktiv byggnad som gör oss Härnösandsbor stolta och där gästande lag och besökare lägger märke till och kommer ihåg vår fina och moderna idrottshall. Det här skapar riktiga förutsättningar för hela idrottsrörelsen i Härnösand, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till planerna är att de 700 eleverna på Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan är i akut behov av en ny idrottshall efter att ämnet idrott och hälsa har utökats med en timme i veckan. För att kunna ge den undervisning som eleverna har rätt till krävs helt enkelt nya och större lokaler.

Samtidigt har föreningslivet sedan länge ett behov av fler halltider och inte minst en fullstor hall som är godkänd för matcher.

− Det känns bra att kunna tillfredsställa många behov samtidigt som vi löser skolans akuta behov. Den här lösningen är bra för väldigt många människor, säger Monica Fällström (S), skolnämndens ordförande.

planritning av en stor byggmnad där man ser hur rummen är indelade

Klicka på bilden för att se den större

I den nya hallen finns två hallar, en fullstor på 40 gånger 20 meter och en mindre. Den stora kan delas av så att det blir totalt tre hallar med kapacitet för tre skolklasser samtidigt. I den stora hallen finns läktarplatser för 500 personer och tanken är att den ska kunna användas även som samlingslokal för de två skolorna.

Ritningarna visar en byggnad i två nivåer, en lägre del för entré, café och omklädningsrum och en högre del för själva hallarna. Utomhus byggs bland annat en konstgräsplan för 9 mot 9-spel.

Ritning som visar ett område med en stor byggnad, en fotbollsplan och en stor parkeringsplats

Klicka på bilden för att se den större

Placeringen av den nya idrottshallen har framför allt styrts av skolans behov av en hall med närhet till båda skolorna. Markområdet behöver också vara tillräckligt stort för alla de funktioner som behövs, hallens storlek, andra idrottsytor utomhus och tillräckligt med parkeringsplatser. Då finns ingen annan möjlig placering än på nuvarande Ängevallen.

− Det är naturligtvis tråkigt att en gammal anrik arena försvinner, men vi får i stället en fantastisk hall som väldigt många människor, både inom skolan och föreningslivet, kommer att få stor glädje av, säger Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande i samhällsnämnden.

I dialog med Älgarna Härnösand har ett alternativ till gräsplanen på Ängevallen skissats upp på Myrans fotbollsområde. Där planeras en fullstor 11 mot 11-plan med läktare och servicebyggnad. Dessutom planeras en upprustning av hela området så att det blir ett riktigt centrum för fotboll på naturgräs för alla föreningar i kommunen.

Båda projekten ska nu behandlas politiskt. Torsdag 21 oktober togs ärendena upp i både skolnämnden och samhällsnämnden. Sedan går de vidare till kommunstyrelsen och slutligen för beslut i kommunfullmäktige i slutet av november.

Enligt den preliminära tidsplanen ska den nya sporthallen vara klar till höstterminen 2023.

Läs mer om sporthallen på harnosand.se/sporthall

Läs om alla andra utvecklingsprojekt på harnosand.se/utveckla

illustration av en grön slänt med en trappa där det går och sitter människor