Publicerad

Kommunstyrelsen säger ja till ny sporthall

skiss på en stor byggnad i bakgrunden. Framför finns en stor parkeringsplats och en grön sluttning med en trappa i.

Kommunstyrelsen föreslår att det byggs en ny sporthall på Ängevallen. Sporthallen är nödvändig för de två skolorna i området och ger även föreningslivet bättre möjligheter att träna och arrangera matcher och tävlingar.

Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan saknar idag tillräckligt stora och lämpliga lokaler för idrott. Läget har blivit akut efter att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa har utökats. Samtidigt har föreningslivet länge efterfrågat en fullstor hall, godkänd för matcher i till exempel handboll och innebandy.

Hallen som planeras rymmer en fullstor hall på 40 x 20 meter, som kan delas i två, samt en mindre hall. Tre skolklasser kan därmed ha undervisning samtidigt. Den största hallen har cirka 500 läktarplatser och kan även användas som samlingslokal för de två skolorna.

Utomhus planeras bland annat en konstgräsplan för 9 mot 9-spel, hinderbana, kastsektor och banor för längdhopp och 60 meter. Byggnaden blir till stor del i trä och gestaltningen har varit viktig i planeringen.

− Sporthallen kommer att betyda mycket för bilden av Härnösand. Det ska vara en attraktiv byggnad som gör oss Härnösandsbor stolta och där gästande lag och besökare lägger märke till och kommer ihåg vår fina och moderna idrottshall. Det här skapar riktiga förutsättningar för hela idrottsrörelsen i Härnösand, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Då naturgräsplanen på Ängevallen försvinner i och med bygget har ett alternativ skissats upp på Myrans fotbollsområde. Där planeras en fullstor 11 mot 11-plan med läktare och servicebyggnad. Dessutom planeras en upprustning av hela området så att det blir ett riktigt centrum för fotboll på naturgräs för alla föreningar i kommunen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot besluten. De slutgiltiga besluten om investeringarna i sporthallen och Myrans fotbollsfält tas av kommunfullmäktige.

Läs mer om projekten på harnosand.se/sporthall och harnosand.se/myran

Läs om alla utvecklingsprojekt i Härnösand på harnosand.se/utveckla