Publicerad

Något förbättrat ekonomiskt läge

sedlar och mynt som ligger på ett bord

Härnösands kommuns ekonomiska läge sista september är något bättre än sista augusti. Både skolnämnden och samhällsnämnden visar bättre siffror och det påverkar kommunen som helhet positivt.

- Det är naturligtvis skönt att det går år rätt håll och att de insatser som görs ger resultat. Dock är det små marginaler. Vi måste fortsätta arbeta målmedvetet för att klara årets balanskrav, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

En av anledningarna till det ekonomiska läget är att kommunen har kostnader relaterade till covid-19, särskilt från början av året, som överstiger 20 miljoner kronor. Fullmäktige har också fattat beslut om ett antal satsningar för att bland annat sänka arbetslösheten och där utvecklingen också visar att arbetslösheten i Härnösand minskar.

- Det blir fortsatt viktigt att följa utvecklingen för socialnämnden och skolnämnden i arbetet med att nå en ekonomisk stabilitet, säger Calle Edgren (V), kommunstyrelsens förste vice ordförande.