Publicerad

Trygghetsvandring för ett tryggt och trivsamt centrum

Flera människor som står i grupp på Storgatan i Härnösand och tittar in i kameran.

En kväll i november genomfördes en trygghetsvandring i Härnösands centrum. Vandringen är en del i ett förebyggande arbete för att behålla och skapa ett ännu tryggare och trivsammare centrum. Handlare, fastighetsägare, polis och tjänstemän från kommunen gick tillsammans och samtalade om hur vi kan göra centrum tryggare och mer trivsamt.

- Under vandringen noterade vi flera saker som har åtgärdats men noterade även några nya saker som behöver göras, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, Härnösands kommun.

Några av de punkter som identifierades var att en del fasader behöver renoveras och kanske ljussättas, klotter behöver tas bort och det behövs också ett löpande med att städa bort skräp. Ett trivsamt och tryggt centrum skapar vi tillsammans. Alla kan hjälpas åt.

- Trygghetsvandringen blev lyckad med relativt få anmärkningar. Det var roligt att se att det finns så många engagerade människor som vill medverka till ett tryggare centrum, säger Rikard Ödmark kommunpolis LPO Södra Ångermanland.

#WeDo är samlingsnamnet för Härnösands kommuns arbete mot våld, trakasserier och kränkande behandling.