Publicerad

En vecka fri från våld - vi gör skillnad

Under veckan har Härnösands kommun släppt filmen Tillsammans mot våld i nära relationer, arrangerat en ljusmanifestation och haft flera informationsinsatser.

Ett fackeltåg går över Nybron.

Foto: Erik Engelro, Länsstyrelsen

Vecka 47 är en vecka fri från våld med budskapet att våld går att förebygga. Vi vet att information och uppmärksamhet kan göra skillnad. Det kan vara det som gör att en utsatt person söker hjälp eller att en medmänniska vågar fråga om någon behöver hjälp.

Att prata om våld i nära relationer, hur vi kan förebygga, stoppa och hjälpa dem som är utsatta gör skillnad. Under veckan är det fler som har sökt hjälp och kontaktat socialtjänsten.

Härnösands kommun har genomfört olika aktiviteter och informationsinsatser. I torsdags var det premiär för filmen Tillsammans mot våld i nära relationer, en film som Härnösands kommun tagit fram tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland.

På torsdagskvällen anordnade Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland en ljusmanifestation där kvinno- och tjejjouren sålde facklor.

Att informera om våld i nära relationer och hur vi tillsammans kan jobba förebyggande kan göra skillnad. Under veckan har vi berättat om våldspyramiden, som är en modell för att förstå hur ett sexistiskt skämt och elaka kommenterar kan leda till något långt mycket värre.

Är du utsatt? Det finns hjälp att få:
Socialsekreterare: 0611-34 83 29, 070-214 43 47
Polisen 114 14
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50