Publicerad

Startskott för en ny Nybro

norra hamninloppet härnösand båt styr mot nybron

Samhällsnämnden får i uppdrag att börja arbetet med en ny Nybro. Det beslutade kommunstyrelsen idag. Utredningar som har gjorts visar att arbetet med en ny bro behöver starta omgående. Detta för att inte riskera att den nuvarande bron behöver stängas av i längre perioder för reparationer och underhåll.

- En ny Nybro är en av flera viktiga infrastruktursatsningar i Härnösand och den vi går igång med först. Vi har idag två förbindelser mellan fastlandet och centrum och den mest använda är Nybron. Det är en stor investering med lång livslängd. Den bro vi ska bygga ska hålla i minst 80 år säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand .

- Att hålla på att laga och renovera en bro som nått sin livslängd är dålig ekonomi. För att inte riskera att hamna i akuta renoveringsbehov av den bro vi har idag behöver vi komma igång med arbetet med en ny bro, Calle Edgren (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Den nya bron ska vara färdig år 2026.

Utsprångskajen och Nybrogatan hanteras i särskild ordning. Beslutsunderlag kommer presenteras i början på 2022.