Publicerad

Gemensam överförmyndarförvaltning föreslås

huvudena på två personer som sitter och tittar på en räkning och en miniräknare

Antalet ärenden till överförmyndarverksamheten har under åren succesivt ökat och blivit svårare. För att ge personer som har god man och förvaltare en ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet föreslås ett samverkansavtal mellan Kramfors och Härnösands kommun.

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav.

- Flera av överförmyndarnämndens ärenden är så pass komplicerade att vi behöver rådfråga en jurist. En sammanslagning med Kramfors kommuns verksamhet innebär ökad rättssäkerhet för de personer som har god man och förvaltare och minskad sårbarhet om exempelvis någon i personalen blir sjuk, säger Jonas Nyberg, enhetschef på överförmyndarenheten i Härnösand.

Överförmyndarnämndens verksamhet

En person som inte själv kan ta tillvara på sina egna intressen i samhället kan få en god man utsedd av tingsrätten. En god man hjälper bland annat till med att sköta ekonomin och ta tillvara personens juridiska och ekonomiska rättigheter.

Överförmyndarens uppgift är att bedöma och föreslå tingsrätten att gode män och förvaltare utses och att därefter se till att de utsedda personerna sköter sina uppdrag.
I uppdraget ingår också att rekrytera god man och förvaltare och att utbilda dem så att de känner sig trygga i sina uppdrag.

Start januari 2022

Verksamhetsövergång planeras vara i drift den 1 januari 2022.
Kommunstyrelserna i både Kramfors och Härnösand har godkänt förslaget. Det slutliga beslutet fattas i de båda kommunernas kommunfullmäktige under december.