Publicerad

Teckenspråksöversatt webbplats – Härnösand bland de första i Sverige

Nu översätts Härnösands kommuns webbplats till svenskt teckenspråk. Härnösand är därmed en av de första kommunerna i Sverige som satsar på att utveckla en teckenspråksöversatt webbplats. Sedan tidigare har bland andra Örebro och Göteborgs kommuner översatt sina hemsidor till teckenspråk.

Översättningen påbörjades tidigare i höst och i dagsläget är många delar redan översatta. Knapp Britta Thyr (mp) är ordförande i samhällsnämnden och var med och initierade satsningen:

- Offentliga sektorn har ett särskilt ansvar för tillgänglighet eftersom det är en del av arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. Men fördelarna med ökad tillgänglighet är fler. Vi når fler, det är positivt för varumärket Härnösand, det ger en bättre användarupplevelse och ökad nöjdhet, säger hon.

Härnösands kommun har fört dialog med referensgrupper som varit delaktiga i att ge sin syn på vad som behövs och vad som krävs för att översättningarna ska fungera för så många som möjligt. Anna Sofia Såthe är medarbetare på Servicecenter och den som översätter hemsidan till teckenspråk:

- Enligt språklagen ska den som är döv, hörselskadad eller av andra skäl har behov av teckenspråk få möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket. Att Härnösands kommun översatt sin webbplats till svenskt teckenspråk ger döva en språklig och kulturell tillhörighet. Det är viktigt för att känna tillhörighet och vara en del av gemenskapen. Satsningen är mycket bra tycker jag, säger Anna Sofia Såthe.

Härnösand en av de första kommunerna med en så pass omfattande satsning för att tillgängliggöra hemsidan för alla. Hemsidan har många kategorier och underkategorier och nu fortsätter arbetet med att översätta fler och fler delar.

Kommunens hemsida på teckenspråk