Publicerad

Gott nytt år önskar Härnösands kommun!

ett bildcollage med fem bilder. 1. ett tiotal barn som klättrar upp i en klätterställning. 2. en gravid kvinna står framför flera personer med facklor i händrena. 3. en kvinna håller upp en pekbok för barn. 4. en person i gul väst cyklar på en cykel med en bred sits frampå där det sitter en person. 5. en person sedd bakifrån åker skridskor på en sjö

Klätterpyramid på Smitingen, en film mot våld i nära relationer, bokstartsprojekt, soffcyklar inom äldreomsorgen och isbana på Godstjärn är några av de saker som hänt under 2021.

2021 är snart slut, ett år som liksom förra året till stor del handlat om pandemi och att hindra smittspridning. Men det har också hänt många bra saker i Härnösand.

Här är ett urval av händelser och beslut under 2021:

Barn och utbildning

 • Andelen elever på gymnasiet som tar examen ökar
 • Bokstartsbibliotek placeras på förskolor så att barn kan låna med sig böcker hem
 • Solenskolan vinner 5i12-priset och deras kompisutbildning uppmärksammas av Utbildningsradion (UR)
 • Brännaskolans slöjdlärare Therese Eklund Rahm och Kerstin Eriksson är nominerade i kategorin ”Årets insats” på Framtidsgalan
 • Läslyftet inom förskolan leder vidare till språkutvecklande arbetssätt
 • Ny VR-studio i samarbete med Technichus som kan användas för utbildning i lågaffektivt bemötande
 • Bemannad studiehall i den kommunala vuxenutbildningen. Även möjlighet att ”Boka en lärare” för individuell hjälp
 • Många sökande och fulla utbildningar på Yrkeshögskolan

Stöd och omsorg

 • Beslut att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Saltvik
 • Anställda inom äldreomsorgen får undersköterskeutbildning på arbetstid via Äldreomsorgslyftet
 • Soffcyklar köps in till äldreomsorgen och 30 volontärer utbildas till cykelpiloter
 • Många timvikarier inom socialtjänstens verksamheter får möjlighet till visstidsanställning november-februari
 • Individ- och familjeomsorgen startar ett team för intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) och satsar extra på förebyggande och uppsökande arbete

Kultur och fritid

 • Härnösands teater firar 50-årsjubileum
 • En skridskobana invigs på Godstjärn
 • En ”minicamping” anläggs på Smitingen
 • Beslut att bygga en ny sporthall på Ängevallen och att utveckla Myrans fotbollsfält
 • Nya Härnösands fritidsgård invigs
 • Satsning på badplatser med bland annat en klätterpyramid på Smitingen, lekutrustning i Svartvik och hopptorn i Stallarna

Trafik och miljö

 • Busstrafiken i tätorten förbättras med tätare turer, snabbare byten och enklare tidtabell. En ny kvällsbusslinje införs
 • En ”pollineringspark” börjar anläggas på ytan nedanför Wendela Hellmanskolan

Näringsliv och tillväxt

 • Talgoxevägen förlängs för att förbereda för ett nytt bostadsområde
 • Hotell- och restaurangkedjan Rasta vill etablera sig vid Högakustenbron
 • Riksarkivet planerar att bygga ett cirka 30 000 kvadratmeter stort arkiv på Saltvikshöjden. Etableringen sker i samarbete med Skatteverket
 • Härnösand tar ett stort kliv uppåt på företagsrankingen till plats 167
 • Skogs-wifi på Vårdkasen uppmuntrar till kontorsarbete och möten i naturen
 • En bana för äventyrsgolf invigs på Kronholmen
 • Domstolsverket planerar att bygga om, bygga till och flytta till Seminariet
 • Kommunens tillväxtstrategi uppdateras med målen att ha 30 000 invånare och 1 000 fler arbetstillfällen år 2040
 • Härnösand röstas fram som Norrlands bästa och Sveriges tredje bästa sommarstad

Arbete och integration

 • Sysselsätter flera hundra personer som står långt från arbetsmarknaden. Det innebär att Härnösand har länets lägsta nivå på utbetalningar av försörjningsstöd trots hög arbetslöshet
 • Beslut att starta återbruksgallerian Re:store Höga Kusten
 • Flera nya arenor för personer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel Stadsnära odling och Arena Murberget

Kommunen

 • ”En vecka fri från våld” med ljusmanifestation och filmen ”Tillsammans mot våld i nära relationer”
 • Kommunens webbplats översätts till teckenspråk
 • Kommunens heltidsprojekt provas på fem enheter