Publicerad

Arkivfastigheten på Saltvik säljs

flygbild över ett område med ett område inringat med rött

Området ligger alldeles vid E4 längst upp på Saltvikshöjden.

Kommunstyrelsen föreslår att Specialfastigheter får köpa fastigheten på Saltvik där det planeras en modern arkivbyggnad för både Riksarkivet och Skatteverket.

Det var för drygt två år sedan som Skatteverket fick en så kallad markanvisning på området för att utreda möjligheterna att bygga ett nytt arkiv och köpa fastigheten. Sedan dess har även Riksarkivet meddelat att de vill samverka med Skatteverket kring en ny arkivbyggnad.

Det är fastighetsbolaget Specialfastigheter som enligt planerna ska bygga och hyra ut lokalerna. Kommunstyrelsens förslag är att Specialfastigheter får köpa den 35 000 kvadratmeter stora fastigheten för drygt 12,5 miljoner kronor.

Det slutgiltiga beslutet om försäljningen av marken tas av kommunfullmäktige. Det behövs också ytterligare några beslut av andra myndigheter för att arkivsatsningen ska bli verklighet.

− Det nya arkivet är nära att bli verklighet nu. Det kommer att ge nya arbetstillfällen och vara ett rejält lyft för Härnösand som arkivstad, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).