Publicerad

Pengar till Ramviks Folkets Hus

Närbild på händer som håller i en cirkelsåg och en träplanka

Ramviks Folkets Hus behöver renoveras. Golvet i rotundan behöver bytas ut, det ska målas och tillgänglighetsanpassas. Föreningen har sökt pengar hos Boverket för underhållet. För att föreningen ska kunna få pengar därifrån behöver de minst 30 procent i kommunal medfinansiering. Det har kommunstyrelsen i Härnösand bestämt att de ska få. Det innebär att kommunstyrelsen satsar 255 000 kronor i Ramviks Folkets Hus under förutsättning att de får pengarna de sökt av Boverket.

- Ramviks Folkets Hus är en viktig och uppskattad mötesplats för både unga och gamla. Det händer många bra saker i området kring Ramvik, Utansjö och Hälledal just nu och att det finns levade mötesplatser i området är viktigt för att skapa en attraktiv boendemiljö och för fortsatt utveckling. Det är när människor möts som det händer, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

- Föreningar och föreningslivet är viktiga i alla delar av samhället, men kanske ännu viktigare på landsbygden. Ramviks Folkets Hus är ett viktigt nav för den föreningsverksamheten och det känns bra att vi kan vara med och stötta det, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.