Publicerad

Kraftig ökning av gästnätter i Härnösand och Höga Kusten

en silhuett av en person som står på en bergstopp med en kvällshimmel i bakgrunden

Antalet gästnätter i Härnösand ökade kraftigt under 2021 och är nästan uppe i samma nivå som toppåret 2019. Höga Kusten som helhet tog även det sista klivet och slog nytt rekord. Igen! Det visar de preliminära siffrorna från SCB för 2021.

Antalet gästnätter i Härnösand blev 67 479 under 2021. Det är en ökning med 24,5 procent jämfört med 2020 och nästan i nivå med toppåret 2019 då antalet gästnätter låg på drygt 70 000. De svenska besökarna står för de allra flesta gästnätterna och ligger över nivån 2019.

De utländska gästnätterna ökar också kraftigt, men från en låg nivå efter ett stort tapp under det första pandemiåret. Antalet utländska gästnätter var cirka 6 000 år 2021 och närmar sig därmed toppsiffran 9 600 år 2019.

− Siffrorna visar återigen att Härnösand och Höga Kusten är riktigt hett. Det vi har att erbjuda i form av fantastisk natur och fina upplevelser är vad människor vill ha och vi har absolut potential att slå rekord i många år framöver, säger Ingemar Wiklander (KD), representant för Härnösand och vice ordförande i Höga Kusten Destinationsutveckling.

Siffrorna för hela Höga Kusten följer samma mönster som Härnösand, men når alltså även ett nytt all time high. Det totala antalet gästnätter blev 614 899, ungefär 5 000 fler än det tidigare toppåret 2019. Även här dominerar de svenska gästerna rejält, men det är de utländska gästnätterna som ökar mest. I Höga Kusten som helhet ökade logiintäkterna med drygt 30 procent och landade på 223 miljoner kronor.

− Trots att 2021 var ett pandemiår ser vi dels att de utländska gästerna har börjat hitta tillbaka till oss och att våra helårsöppna anläggningar har haft en höst/vinter-säsong med bättre beläggning än innan pandemin. Glädjande är också att logiintäkten per belagt rum har ökat, säger Mia Karlsson, vd för Höga Kusten Destinationsutveckling.

Trots en bra ökning ligger Härnösands andel av gästnätterna i Höga Kusten på en låg nivå jämfört med grannkommunerna längs kusten. Att notera är att de tusentals kryssningsgäster som besökt Härnösand under året inte räknas i den här statistiken.

− Vi har en enorm potential att öka antalet gästnätter rejält framöver. I nuläget har vi inte tillräckligt med boenden att erbjuda, men när destinationshotellet på Kanaludden och Rastas anläggning vid Högakustenbron står klara och om planerna för en camping på Smitingen går i lås så har vi alla möjligheter att växa väldigt mycket, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.