Publicerad

Samverkan gör Härnösand tryggare - Medborgarlöfte 2022-2023

Medborgarlöfte 2022

I måndags signerade Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande och Andreas Dahlbom från lokalpolisen Södra Ångermanland medborgarlöftena som ska gälla fram till och med 2023.

Vad är medborgarlöften?

Utifrån lägesbilder och brottsstatistik skapas samverkande åtgärder som polisen och Härnösands kommun genomför. Syftet med medborgarlöftet är att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande i Härnösands kommun.

Till skillnad från tidigare år är Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen en del i årets medborgarlöfte och kommer att bidra med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöften 2022-2023

  • Polisen ska genomföra fotpatrullering i centrum och Härnösands resecentrum varje vecka.
  • Polisen ska tillsammans med Härnösands kommun genomföra trafikkontroller utifrån en gemensam lägesbild.
  • Härnösands kommun, Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen och polisen ska samverka brottsförebyggande och trygghetsskapande strategiskt och löpande.
  • Polisen ska prioritera arbetet mot narkotika i samverkan med Socialtjänsten i Härnösands kommun.