Publicerad

Gemensam lösning på gemensamt problem – så ska vi bli fler 

Flygbild över Härnösand i vinterskrud med domkyrkan i fokus.

Foto: Martin Edholm

Västernorrlands befolkning blir allt mindre. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. Under 2021 minskade befolkningen i Härnösand med 102 personer, samma siffra för hela Västernorrland är 361.
- Vi har ett gemensamt problem i Västernorrland som vi måste lösa med gemensam kraft. 5 av 7 kommuner minskar i befolkning. Framförallt handlar det om att vi måste skapa nya arbetstillfällen till länet. Att flytta arbetstillfällen mellan kommuner i Västernorrland är ingen långsiktig vinst för någon, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S).

- Sedan måste vi arbeta med att matcha företagens och det offentligas behov av personal med utbildning och kompetensutveckling. Det finns jobb och det finns människor som vill arbeta. Rätt kompetens är en nyckel till mycket, säger Andreas.

Satsningen på Campus Härnösand Höga Kusten är en av de insatser Härnösands kommun gör för att lyckas med den matchningen. Idag lanseras en ny webbplats och erbjudanden om utbildningar knutna till Härnösand blir allt fler. Idag har också Härnösand en bilaga i Dagens Industri för att locka entreprenörer och inflyttare till Härnösand.

 I Härnösands kommuns tillväxtstrategi finns målet att kommunen ska ha 30 000 invånare och 11 500 arbetstillfällen år 2040. Tillväxt, fler invånare och fler arbetstillfällen är en nyckel för att klara välfärden framåt.

- Sveriges befolkning blir äldre och äldre. Allt fler lever längre och de i arbetsför ålder minskar procentuellt sett. Ska det offentliga klara sitt uppdrag, behöver befolkningen och därmed skatteintäkterna växa, säger Andreas Sjölander.

- Jag ser positivt på framtiden. Det är mycket positivt på gång i Härnösand, men också i andra delar av Västernorrland. Sedan har vi den stora möjlighet som vi alla ser i att få till en stor etablering i Torsboda. Där tror jag verkligen att vi med gemensam kraft kan få till något riktigt bra, som kan få stora positiva effekter på hela Västernorrland, säger Andreas.

Ny webbplats

Besök campus Härnösand Höga Kustens nya webbplats: www.campusharnosand.se Länk till annan webbplats.