Publicerad

Härnösand i Dagens Industri

Idag kan nästan 300 000 läsare av Dagens Industri läsa om Härnösand i en bilaga. Bilagan är ett av många steg för att nå målen i kommunens tillväxtstrategi, att vi år 2040 ska vara 30 000 invånare och ha 1 000 fler arbetstillfällen än idag.

− Vi har legat och pendlat kring 25 000 invånare i ganska många år nu. Vi kan inte bromsa oss till utveckling utan måste satsa för att nå våra mål. Och vi måste göra det tillsammans, kommun, företag, organisationer, föreningar och invånare. Med gemensam kraft är jag övertygad om att vi kan lyckas, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Bilagan riktar sig framför allt till potentiella entreprenörer och inflyttare. I bilagan beskrivs flera framtidssatsningar i Härnösand som en camping på Smitingen, hotellet på Kanaludden, den nya återbruksgallerian och alla planer på nya bostäder. Dessutom porträtteras några av våra innovativa företagare.

− Ska vi kunna fortsätta att hålla en hög nivå i vår välfärd är nyckeln att vi blir fler Härnösandsbor och har fler företag som växer. Med det följer ökade skatteintäkter som kan finansiera utvecklingen av våra viktiga kärnverksamheter, säger kommundirektören Lars Liljedahl.

Läs bilagan här Länk till annan webbplats.