Publicerad

Start för Campus Härnösand Höga Kusten

en inomhusmiljö med soffor, bord, stolar och små inbyggda bås. På golvet står två personer och vid borden sitter andra personer.

På Lärcentrum finns en studiemiljö med personal på plats och lokaler där studenterna kan plugga, vara med på föreläsningar, göra tentor och allt annat som hör studierna till.

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i Härnösand. Campus Härnösand Höga Kusten är en plattform för samverkan när det gäller eftergymnasiala utbildningar. Onsdag den 23 februari släpps den nya webbsidan campusharnosand.se

Härnösand har en lång historia av utbildning och akademi och har under ett antal år jobbat hårt med frågan om kompetensförsörjning. Tanken med campus är att genom samverkan mellan många olika aktörer skapa utbildningar som matchar näringslivets behov av kompetens.

− Den viktigaste uppgiften för Campus Härnösand är att ta fram tillväxtdrivande utbildningar i samverkan med arbetslivet. Vi ska mäkla rätt utbildning i rätt tid och på rätt plats, säger majoritetsföreträdaren Ingemar Wiklander (KD).

I höstas fick Härnösand besök av Jerry Engström från Campus Västervik som delade med sig av sina erfarenheter av att utveckla högre utbildningar på en ort utan eget universitetet. De viktigaste aktörerna är företag och arbetsgivare i regionen och olika utbildningsanordnare. Utbildningarna kan vara på universitets-, högskole- eller yrkeshögskolenivå och utbildningsanordnare kan i princip vara vilket lärosäte i världen som helst.

− Vi vill bland annat göra högre utbildning tillgängligt för många fler genom att erbjuda decentraliserade studier på kommunens Lärcentrum i Härnösand, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Carl-Fredrik Edgren (V).

I dagsläget finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar på Lärcentrum, inklusive en arbetsintegrerad lärarutbildning via Mittuniversitetet. Dessutom finns flera energitekniska utbildningar på kommunens egen yrkeshögskola Heta utbildningar.

Lärcentrum i Sambiblioteket är en viktig del av Campus Härnösand och en välutrustad studiemiljö som utvecklas hela tiden. De senaste åren har Lärcentrum fått nästan 1,6 miljoner kronor i statliga bidrag för att utveckla teknik och verksamhet.

− Det är en fantastisk studiemiljö med personal på plats där studenterna kan plugga, vara med på föreläsningar, göra tentor och allt annat som hör studierna till, säger Ingrid Nilsson, chef för arbetslivsförvaltningen.

Den nya webbsidan campusharnosand.se är vägen in för den som vill studera i Härnösand. Där finns inte bara information om utbildningarna utan också om hur det är att studera, bo och leva i Härnösand. Webbsidan är också vägen in för företagare och andra arbetsgivare.

− Vi vet att många företag har svårt att hitta rätt kompetens och nu vill vi att de hör av sig till oss. Vi vill fånga upp alla de behov som finns så att vi kan skapa de utbildningar som verkligen behövs och leder till jobb och tillväxt, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.

Den nya webbsidan finns på campusharnosand.se Länk till annan webbplats.