Publicerad

Härnösand först ut när Skolverket öppnar regionala kontor

Skolverket inrättar tio regionala kontor runt om i landet. Etableringen börjar redan under 2022 och första orten att öppna sitt kontor är Härnösand.

- Det är naturligtvis väldigt glädjande. Det innebär nya arbetstillfällen till länet och till Härnösand. Vi har arbetat för den här etableringen och haft full uppbackning från Regionala samverkansrådet. Det här visar att det bär frukt när vi kan samarbeta inom länet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

Det regionala kontoret blir ingen stor arbetsplats, men etableringen är ändå viktig på flera sätt.

- Härnösand är ett nationellt nav för skolutveckling och i och med det här beslutet så befästs både den positionen och Härnösands roll som ett administrativt centrum.

Uppgiften för Skolverkets regionala kontor är att föra en regelbunden dialog med alla skolhuvudmän i regionen. Det är en del av ett större regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen.

Vid beslutet om placeringen av de regionala kontoren vägdes flera faktorer in. Bra geografisk spridning var viktig, liksom att avstånden mellan kontor och huvudmän ska inte vara för stora. Därutöver har närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning varit viktigt.

Eftersom de nya kontoren ska samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har det också varit centralt att utgå från de orter där SPSM redan har kontor. SPSM:s Härnösandskontor har de senaste åren vuxit kraftigt i antalet anställda - och kan nu alltså se fram emot att ta emot personal från Skolverket.

- Ett välkommet besked! Vi ser fram mot att Skolverket inrättar regionkontoren och samlokaliserar dessa med oss. Det är extra roligt att vårt huvudkontor i Härnösand är först ut, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM.

Här etablerar skolverket regionala kontor

  • Härnösand (2022)
  • Malmö (2022)
  • Luleå (2022)
  • Umeå (2023)
  • Gävle (2023)
  • Växjö (2023)
  • Örebro (2023)
  • Göteborg (2024)
  • Linköping (2024)
  • Solna (2024)

 

Läs pressmeddelande från Skolverket här. Länk till annan webbplats.