Publicerad

Härnösand kraftsamlar kring mottagningen av Ukrainaflyktingar

Händer som håller i varsitt hjärta i Ukrainas färger.

Härnösand mobiliserar alla krafter för att skapa en så bra mottagning som möjligt för flyktingarna från Ukraina. Kommunen, flera myndigheter och frivilligorganisationer träffas regelbundet för att samverka kring olika stödinsatser. Inom kort öppnar en lokal i centrala Härnösand för inlämning och utlämning av kläder, startpaket och annat.

Engagemanget för flyktingarna från Ukraina är stort. Flera insamlingar pågår och många Härnösandsbor vill också hjälpa till för att få vardagen att fungera så bra som möjligt för de flyktingar som är här eller är på väg.

Det finns många frågor kring vad som krävs för att få flyktingstatus, vad som gäller om en flykting behöver söka vård, var man växlar pengar, om flyktingarna har rätt att åka gratis på tåg och buss, om det behövs boenden och så vidare. Svar på en del av alla frågor som kan dyka upp, och information om vad Härnösands kommun och olika frivilligorganisationer gör, finns nu på sidan harnosand.se/ukraina. Sidan är under uppbyggnad och kommer löpande att fyllas på och uppdateras.

För att samordna alla insatser för att underlätta för Ukrainaflyktingarna träffas Härnösands kommun och frivilligorganisationerna nu regelbundet. Vid det senaste mötet deltog även kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

- Vi hade hoppats slippa den här situationen, men när miljoner människor nu är på flykt från Ukraina så ska vi ta vår del av ansvaret. Flyktingar som har kommit till Härnösand tidigare har vittnat om att de blivit väl mottagna och trivts väldigt bra i vår kommun. Det är mycket tack vare det engagemang som finns i våra frivilligorganisationer, och det goda samarbete som vi har kring flyktingmottagningen. I Härnösand står vi redo tillsammans, säger Andreas Sjölander.

Ett första steg i samarbetet är den lokal som inom kort öppnar i centrum. En lokal fastighetsägare har ställt en lokal till förfogande, Härnösands kommun utreder behov och frivilligorganisationerna bemannar.

Tanken är att Härnösandsborna ska kunna lämna saker på förmiddagarna och sedan ska flyktingar kunna hämta på eftermiddagarna. Det kan handla om kläder, men också startpaket med mat, hygienartiklar och annat.