Publicerad

Kraftsamling mot våld i Västernorrland

en gruppbild på tio personer.

Representanter för Länsstyrelsen, Region Västernorrland, länets kommuner och flera andra myndigheter skrev under handlingsplanen.

Alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet har skrivit under en handlingsplan mot våld. Målet är en nollvision, att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

Handlingsplanen är en del i ett långsiktigt gemensamt arbete mot våld i länet.

− Det finns många goda krafter i Västernorrland. Handlingsplanen är ett bevis på att vi har en stark uppslutning och att det finns handlingskraft för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger landshövding Berit Högman.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort jämställdhets- och folkhälsoproblem som förekommer i alla delar av samhället. Det innebär stor utsatthet för de drabbade individerna men innebär också stora kostnader för samhället.

− I Härnösand antog en enig kommunstyrelse redan för två år sedan en nollvision mot våld i nära relationer. Vi har också i flera år arbetat mot våld, trakasserier och kränkande behandling under hashtaggen WeDo. Med den här stora kraftsamlingen i länet blir vårt arbete ännu starkare, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Ett konkret exempel på andra arbeten som pågår i länet är hur hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med rutiner för att uppmärksamma utsatta barn och vuxna. Tillsammans bidrar länets kommuner, hälso- och sjukvården och polisen för att ge skydd, stöd och vård.

Handlingsplanen innehåller även en konkret åtgärdslista.

− Hittills har vi enats om 13 prioriterade samverkansåtgärder som vi nu ska fokusera särskilt på fram till 2024 för att nå våra mål, säger Emma Wik, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Följande organisationer har skrivit under handlingsplanen:

  • Länsstyrelsen Västernorrland
  • Region Västernorrland
  • Samtliga sju kommuner i länet
  • Åklagarmyndigheten
  • Polismyndigheten
  • Kriminalvården
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Arbetsförmedlingen
en person står böjd över ett bord och skriver på ett papper

Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl var en av dem som skrev på handlingsplanen.