Publicerad

Härnösand söker statsbidrag – bra för både medborgare och ekonomi

stadshuset i Härnösand. Flervåningshus med blå fasad och kommunvapnet

Härnösands kommun söker 104 miljoner kronor i stadsbidrag. Pengarna finns i en pott som staten anslagit för att hjälpa kommuner och regioner att långsiktigt få en ekonomi i balans. Härnösands ansökan handlar till stora delar om hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

-Får vi pengarna kan vi genomföra insatser för medborgarna idag som ger en stabilare ekonomisk situation om några år, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beräkningen är att kommunen genom dessa satsningar och investeringar ska kunna sänka sina kostnader med 150 miljoner kronor under perioden 2022-2024. Insatserna handlar bland annat om nya metoder, rutiner och arbetssätt, men också om mer effektiv användning av resurser, system och lokaler.

- Fokus ligger på att jobba hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande för att på så sätt öka livskvaliteten och sänka kostnaderna långsiktigt, säger kommundirektör Lars Liljedahl. Från min tid i Östersund har jag goda erfarenheter av den här typen av arbete. Jag tror att det är en mycket bra väg framåt. Den är bra både för våra medborgare och för ekonomin.

Det är Kammarkollegiet som tar emot och behandlar ansökan. Beslut väntas under våren eller försommaren 2022.