Publicerad

Positivt resultat för Härnösand

Flygbild över Härnösands centrum, hus i förgrunden och havet bakom.

Härnösands kommuns årsredovisning för 2021 är klar. Kommunen redovisar ett positivt resultat på 4,8 miljoner kronor. Den kommunala koncernen når ett resultat på 46 miljoner kronor.

- Både kommunen och koncernen når god ekonomisk hushållning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Resultatet ligger i linje med ett normalår. Förra året redovisade vi ett större plus för kommunen, 61,4 miljoner kronor. Det beror framför allt på att vi förra året fick full kompensation från staten för covid-kostnader.

-Precis som 2020 har coronapandemin och effekterna av den genomsyrat det år vi lägger bakom oss. Ifjol sa jag att det var med stor stolthet jag kunde konstatera att vi i Härnösands kommun har kunnat genomgå pandemin på ett riktigt bra sätt, för vi valde att göra det tillsammans. Det stämmer även för 2021, säger Andreas Sjölander.

- Vi gjorde också under 2020 en historisk stor satsning på att minska arbetslösheten som ger ett svagare resultatet, men är en prioritering som varit riktig och viktig, avslutar Andreas Sjölander.