Publicerad

Härnösand fyra i Sverige när det gäller service

illustration av en stad med flera byggnader

Härnösand klättrar från plats 20 till plats 4 i den årliga mätningen Insikt. I undersökningen har framför allt företagare, men även privatpersoner, svarat på hur de upplever den service de fått i samband med konkreta ärenden hos kommunen.

− Jätteroligt. Det är ju våra företag och invånare vi är till för och vill ge så bra service som möjligt för att vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Inte minst är servicen till våra företag i sådana här ärenden superviktig för kommunens utveckling, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen är en så kallad NKI-undersökning (Nöjd KundIndex) och görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). De som får möjlighet att svara på enkäten är företag och privatpersoner som under 2021 haft ett ärende inom något av områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, bygglov, serveringstillstånd eller markupplåtelse.

189 kommuner är med i årets ranking och totalt hamnar Härnösand alltså på plats 4, men med samma totalpoäng som kommunerna på plats 2 och 3.

− Det här är verkligen mycket glädjande. Det är ju inget allmänt tyckande utan vårt faktiska arbete, vårt bemötande och vår service i konkreta ärenden som har bedömts, säger Knapp Britta Thyr (MP), ordförande i samhällsnämnden som har hand om alla de områden som ingår i undersökningen

De svarande anger sina omdömen på en skala 0-100 där allt över 80 räknas som mycket högt. För Härnösands del ligger livsmedelskontrollen i topp med ett betyg på 87 följt av markupplåtelse, 83, miljö-och hälsoskydd, 82, och bygglov, 79. För serveringstillstånd är det för få svarande för att siffran ska redovisas separat. När det gäller bygglov är det till största delen privatpersoner som har svarat.

− De företagare som har svarat är väldigt positiva, men vi vet också att det finns de som tycker att det tar för lång tid att få bygglov, säger plan- och byggchefen Malin Sjöstrand. Vi jobbar kontinuerligt för att få ner tiderna och öka servicen och försöker ha dialogmöten så tidigt som möjligt för att hjälpa till med att till exempel identifiera vilka handlingar som behöver tas fram.

I topp i årets undersökning ligger Boden med 88 poäng, följt av Kalix, Höganäs och Härnösand, samt ytterligare några kommuner på 86 poäng. Det här är tredje året i rad som Härnösands kommun deltar i undersökningen med ett bättre resultat för varje år.

− Nu ska vi göra allt för att få ett minst lika bra resultat nästa år, säger Knapp Britta Thyr.