Publicerad

Mot våld i nära relationer – 30 förtroendevalda utbildade

Flera personer som sitter i en utbildningssal och tittar mot scenen.

Härnösands kommun har en nollvision mot våld i nära relationer. Under en hel dag fick förtroendevalda från nämnder och kommunala bolag i Härnösand utbildning i jämställdhet och våld i nära relationer och hur de hänger ihop. Utbildningen är en del i den handlingsplan som tagits fram kopplad till nollvisionen.

- Genom att öka kunskapen om jämställdhet och våld i nära relationer kan vi skapa bättre förutsättningar att motverka våld. Att som förtroendevald ha kunskap om ett av våra stora samhälls- och folkhälsoproblem är viktigt, säger Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare, Härnösands kommun

Under utbildningsdagen pratade bland andra forskaren Lotta Brännström om tjejers egna perspektiv på otrygghet och genusrelaterat våld i vardagen. Socialtjänsten i Härnösands kommun berättade om erfarenheter och svårigheter i arbetet med barn som bevittnar och lever med våld i nära relationer. Och Länsstyrelsen Västernorrland pratade om samhällets ansvar och vad de förtroendevalda kan göra.

-En mycket bra utbildning som också lyfte upp jämställdhet och traditionella normer i synnerhet och traditionella mansnormer i allmänhet. Våld i nära relationer är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem som kan förekomma i alla samhällsklasser och som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för dem som utsätts. Därför är det så viktigt att få kunskap om våld i nära relationer och våldets konsekvenser för att vi som politiker ska kunna ge rätt stöd och relevanta åtgärder, säger Monica Fällström, skolnämndens ordförande (S) och en av de som deltog i utbildningen.

#WeDo.

#WeDo är samlingsnamnet på Härnösands kommuns arbete med att förebygga trakasserier och kränkande behandling och förändra den samhällsstruktur som blottats genom #metoo Länk till annan webbplats..