Publicerad

Svenskt nätverk träffas i Härnösand

Mellan den 3 och 4 maj träffas det svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS) på Sambiblioteket i Härnösand. Tillsammans med Härnösands kommun och Region Västernorrland arrangeras den sjunde nätverksträffen som fokuserar på hur kommuner och regioner kan stödja utvecklingen av industriell och urban symbios men också hur det offentliga kan stötta för att starta upp nya initiativ och locka till sig nya företag.

- Vår vision är ett livskraftigt Västernorrland och att skapa en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Ämnet för nätverksträffen är högaktuellt och viktigt, det blir allt mer relevant att skapa bra samarbeten lokalt och regionalt och jobba mer med våra närmsta grannar än med globala värdekedjor. Vi har flera lysande exempel på industriell symbios i Västernorrland och då tänker jag exempelvis på Big Akwa och Agtira, säger Sara Nylund, 1:e vice ordförande regionstyrelsen vid Region Västernorrland.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander fyller i:

-Vi är mycket glada över att nätverket förlägger sin årliga träff i Härnösand; vårt tillväxtarbete utgår från att hållbarhet ska genomsyra allt och dagarna kommer ge ytterligare kunskap och skapa nya värdefulla kontakter.

Under dagarna lyfts nationella exempel på industriella symbioser men även vad som sker på europeisk nivå. I programmet lyfter talare erfarenheter, utmaningar och hinder som uppkommit längs vägen. Dessutom bjuds det in till studiebesök på Foodtech-företaget Agtira och till Härnösands Energi och Miljö.

-SNIUS syftar till att skala upp industriell och urban symbios och de hållbarhetsfördelar det kan medföra. Det gör vi genom att sprida nationell och internationell kunskap och erfarenheter till privata så väl som offentliga aktörer och att möjliggöra samarbeten för att utveckla lösningar som kan hantera gemensamma utmaningar. Det finns mycket att lära från Västernorrland och det finns ett stort intresse att fortsätta en gemensam symbiostisk hållbar utveckling för att skapa mer biobaserade, cirkulära och resilienta ekonomier. Därför är vi väldigt glada över att kunna anordna årets SNIUS-evenemang i Härnösand, säger Murat Mirata från Linköpings universitet och Peter Carlsson från Chalmers Industriteknik/Sotenäs kommun som tillsammans är två drivande krafter inom SNIUS.

Under konferensens andra dag ges bl.a. exempel från kommuner som berättar om hur de jobbar med symbiosutveckling. En workshop kring hur kommuner och regioner kan stödja utvecklingen av industriell och urban symbios finns även i programmet.

- Att få möjlighet att dela och utveckla kunskap om möjligheter och potential i Industriell och Urban Symbios är enormt värdefullt. SNIUS är allt viktigare för det kommunala och regionala näringslivsutvecklande arbetet eftersom det stärker konkurrenskraften för framtidens resurseffektiva och cirkulära industrier och samhällen, säger Anders Gunnarsson, Sveriges kommuner och regioner SKR, som kommer att delta under nätverksträffen.

På talarlistan finns bland andra Hugo Wikström, Big Akwa, som talar om industriell Foodtech och Anna Adolfsson, SSAB, som berättar om hur industriell symbios möjliggör accelererad omställning till fossilfri stålproduktion.

Dagarna leds av Anna-Sara Fagerholm, Henrik Haller från Mittuniversitetet och Peter Carlsson Chalmers Industriteknik. Arrangemanget hålls på Sambiblioteket och för inbjudan står Linköpings Universitet, Chalmers Industriteknik, Härnösands kommun och Region Västernorrland. Mötet samlar ett 50-tal deltagare.

Program: länk SNIUS2022-Save the date and program (rvn.se) Länk till annan webbplats.

Mer information: Anneli Kuusisto, Härnösands kommun telefon: 070-550 67 70