Publicerad

Eleverna stod i centrum på Europadagen 2022

Hedda Wising-elever på Europadagen 2022.

Hedda Wising-elever firade Europadagen 2022 på Sambiblioteket.

Europadagen den 9 maj firades på Sambiblioteket. Kommunstyrelsen ordförande Andreas Sjölander fick inleda, men det var elever från Hedda Wisingskolan som stod i centrum med sina personliga berättelser om skolans europeiska samarbetsprojekt.

Tre elevgrupper berättade i ord och bilder om sina olika projekt inom ramen för Erasmus +, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. En grupp hade åkt till Italien, en till Frankrike medan den tredje gruppen stått som värd för ett projekt i Härnösand.

I publiken fanns personal och elever från Hedda Wisingskolan, Kastellskolan, samt personal från Härnösands kommun. Rekommendationen från de redovisande grupperna var enkel: får du chansen så ta den! Utbytet ger mycket. Om inte när det gäller studierna, så på ett personligt plan där man får möjlighet att se hur skolan fungerar i andra länder, jämföra likheter och olikheter i samhället och knyta vänskapsband.

Värd för dagen var Europa Direkt-kontoret i Härnösand och projektledaren Emma Nord, och även om den 9 maj är något av EU:s nationaldag och en festdag så skedde firandet 2022 med en allvarlig underton på grund av kriget i Ukraina, något som Andreas Sjölander också anknöt till i sitt inledningsanförande.

- EU skapades för att minska risken för krig i Europa, och nu påminns om hur viktigt det arbetet är. Låt Europadagen i år bli en dag för fred och säkerhet.