Publicerad

Kommunen träffade marinchefen

sju personer står framför en dörr. Några av dem har militära uniformer på sig.

Under firandet av Marinens 500 år i Härnösand fick Härnösands kommun möjlighet att träffa marinchefen Ewa Skoog Haslum. Där presenterades Härnösands möjligheter och ambitioner att bidra till ett starkare militärt och civilt försvar.

Med vid mötet var även flera högre befäl från andra delar av Försvarsmakten samt landshövding Berit Högman.

− Vi är redo att ta emot nya satsningar inom försvaret, både på land och till sjöss. Vi har redan all den infrastruktur som behövs för att växla upp militär verksamhet och utbildning, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Bland annat finns skjutfält med gällande miljötillstånd, ett av världens få provskjutningsområden till havs, ett kasernområde som enkelt kan skalas upp och utmärkta hamnmöjligheter.

− Tillsammans med det nya regementet i Sollefteå och civilförsvarsklustret på Sandö kan vi i Härnösand bidra till ett stärkt försvar i Mellannorrland, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.